Nagłośnienie-Warszawa na Facebook'u
Nagłośnienie-Warszawa.pl - Obsługa konferencji
Konferencja - Nagłośnienie
Impreza plenerowa - Nagłośnienie
Piknik / Plener mini - Nagłośnienie
Zespół Muzyczny - Nagłośnienie
Konferencja - Nagłośnienie
Imprezy plenerowe - Nagłośnienie
Piknik - Nagłośnienie
Zespół Muzyczny - Nagłośnienie

Tłumaczenia symultaniczne - FAQ


1. Czym różnią się tłumaczenia symultaniczne od tłumaczeń konsekutywnych?
2. Ilu tłumaczy / ile kabin potrzebuję dla jednej pary językowej (np. PL - ANG)?
3. Czy możliwe jest tłumaczenie na kilka języków jednocześnie?
4. Czy potrzebuję nagłośnienia, jeśli spotkanie jest kameralne i mówcy są słyszalni bez mikrofonów?
5. Czy pytania z sali będą również tłumaczone przez tłumaczy symultanicznych?
6. Ilu odbiorników potrzebuję?
7. Czy kabiny dla tłumaczy są absolutnie niezbędne?
8. Czy potrzebuję jeszcze czegoś poza sprzętem do tłumaczeń i nagłośnieniem?

Czym różnią się tłumaczenia symultaniczne od tłumaczeń konsekutywnych?

Tłumaczenia symultaniczne to najmniej inwazyjny sposób tłumaczenia konferencji, sympozjów, spotkań biznesowych. Wystąpienia prelegentów tłumaczone są na bieżąco na języki docelowe przez tłumaczy znajdujących się w specjalnych kabinach dźwiękoszczelnych. Każdy z uczestników konferencji odbiera tłumaczenie przy pomocy odbiornika ze słuchawkami, wybierając język tłumaczenia.

Tłumaczenia konsekutywne wymagają obecności tłumacza wśród uczestników spotkania (np. na scenie). Mówcy robią przerwy w wystąpieniach, pozwalając na przekład treści na język docelowy. Przy tym rodzaju tłumaczenia nie jest możliwy przekład na wiele języków jednocześnie.

Ilu tłumaczy / ile kabin potrzebuję dla jednej pary językowej (np. PL - ANG)?

Każda para językowa wymaga dwójki tłumaczy symultanicznych, znajdujących się w jednej kabinie dźwiękoszczelnej. Każdy z tłumaczy zajmuje się przekładem treści w obie strony (z i na język docelowy - np. z polskiego na angielski i z angielskiego na polski), tłumacze zmieniają się co pół godziny ze względu na wysoki poziom koncentracji podczas pracy. Jeśli nie jest możliwe bezpośrednie tłumaczenie (np. z hiszpańskiego na rosyjski), stosuje się tłumaczenie w systemie "relay" - wówczas pracuje 4 tłumaczy (2 zespoły) i tłumaczenie odbywa się przez język pośredni (np. z hiszpańskiego na angielski i z angielskiego na rosyjski).

Czy możliwe jest tłumaczenie na kilka języków jednocześnie?

Tak - tłumaczena symultaniczne, w odróżnieniu od innych metod tłumaczeń, umożliwiają przekład treści na właściwie dowolną liczbę języków jednocześnie. Każdy język wymaga dodatkowej kabiny dźwiękoszczelnej i zespołu tłumaczy, natomiast liczba odbiorników nie ulega zmianie (uczestnicy konferencji na odbiorniku wybierają język tłumaczenia symultanicznego). Jedynym ograniczeniem może być jednostka centralna sprzętu do tłumaczeń symultanicznych i liczba obsługiwanych kanałów audio - w przypadku naszego sprzętu jest to 16 kanałów (16 języków jednocześnie).

Czy potrzebuję nagłośnienia, jeśli spotkanie jest kameralne i mówcy są słyszalni bez mikrofonów?

Tak - w przypadku tłumaczeń symultanicznych, aparatura nagłaśniająca służy nie tylko lepszej słyszalności mówców na sali, ale także transmisji dźwięku ze sceny do tłumaczy, znajdujących sie w kabinach dźwiękoszczelnych. Dlatego niezbędne jest nagłośnienie każdej konferencji z tłumaczeniami symultanicznymi, nawet najmniejszej, dla 20 osób.

Czy pytania z sali będą również tłumaczone przez tłumaczy symultanicznych?

Oczywiście - ważne, żeby podczas dyskusji na sali były conajmniej 1-2 mikrofony bezprzewodowe. Uczestnicy konferencji zadając pytania przez mikrofon, umożliwają tłumaczom w kabinach ich przetłumaczenie. Często mówcy na scenie wyposażeni są również w odbiorniki, dzięki czemu mogą zrozumieć pytania zadane w innym języku.

Ilu odbiorników potrzebuję?

Przyjęło się zamawiać taką ilość odbiorników, jaka będzie liczba uczestników konferencji. Nawet jeśli konferencja prowadzona jest w całości w języku polskim, a tylko połowa uczestników jest z Anglii, mogą się pojawić pytania od gości z zagranicy, które będą przetłumaczone na język polski przez tłumaczy.

System tłumaczeń symultanicznych TAIDEN - odbiorniki

Czy kabiny dla tłumaczy są absolutnie niezbędne?

Zdarza się, że pomieszczenie w którym odbywa się spotkanie nie pozwala na umieszczenie kabin do tlumaczeń symultanicznych (np. jest zbyt małe) - wówczas tłumacze pracują w sąsiadującym pomieszczeniu (jeśli jest to tylko jedna para tłumaczy - kabiny są zbędne, izolację akustyczną zapewnia pomieszczenie). Trzeba jednak pamiętać, że tłumacze muszą mieć kontakt wzrokowy ze sceną - dlatego wówczas instaluje się kamerę w pomieszczeniu spotkania i telewizor w pomieszczeniu tłumaczy. Koszt takiego rozwiązania jest więc na ogół wyższy niż zainstalowania kabin.

Czy potrzebuję jeszcze czegoś poza sprzętem do tłumaczeń i nagłośnieniem?

Nie - pozostałe elementy są opcjonalne. Świadczymy usługi w zakresie szeroko pojętej obsługi imprez, możemy więc zapewnić również scenę, oświetlenie, czy multimedia (projektory, telewizory na statywach, ekrany LED), podstawową scenografię.